Privacybeleid

Lees alle bepalingen en voorwaarden en ons privacybeleid zorgvuldig door.
In deze gebruiksvoorwaarden en listingovereenkomst (deze overeenkomst) staan ​​de algemene voorwaarden waaronder u de Nu-age.eu (the Directory) -website kunt openen en gebruiken.
Door toegang tot en gebruik van deze website en / of haar diensten, geeft u aan dat u accepteert gebonden te zijn aan de bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst. Als u deze algemene voorwaarden niet accepteert, mag u de bdirectory niet openen of gebruiken.

Wijzigingen in de Algemene voorwaarden

Van tijd tot tijd kan De Nu-age.eu Directory wijzigen, verwijderen, toevoegen aan (inclusief maar niet beperkt tot Aanvullende Voorwaarden) of de Voorwaarden en Privacybeleid wijzigen en behoudt zich het recht voor dit naar eigen goeddunken te doen. We raden u aan om periodiek de voorwaarden te herzien voor vermelding bij ons en het gebruik van de website. Uw voortdurende gebruik van een website of dienst na nieuwe en / of herziene voorwaarden geeft aan dat u deze voorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord bent gegaan.

Verantwoordelijkheid voor inhoud

U begrijpt dat al het materiaal, de gegevens en informatie zoals gegevensbestanden, geschreven tekst, foto’s, video’s of andere afbeeldingen (gezamenlijk de “Inhoud” genoemd) waartoe u mogelijk toegang hebt als onderdeel van of door uw gebruik van de enige verantwoordelijkheid van de persoon van wie deze Inhoud afkomstig is.
U erkent dat De Nu-age.eu Directory geen verklaringen of garanties geeft met betrekking tot de Inhoud, inclusief maar niet beperkt tot, over de nauwkeurigheid, kwaliteit van de Content die beschikbaar wordt gesteld door gebruikers van de website.

Hoewel we de indiening en bewerkingen beoordelen op juistheid en geschiktheid, begrijpt u en accepteert u dat door deze website te gebruiken, u mogelijk wordt blootgesteld aan inhoud die aanstootgevend, onfatsoenlijk of aanstootgevend is. In geen enkel geval is The Nu-age.eudirectory op enigerlei wijze aansprakelijk voor enige Inhoud, inclusief maar niet beperkt tot: inbreukmakende Inhoud, eventuele fouten of weglatingen in Content, of voor enig verlies of enige schade geleden als gevolg van het gebruik van enige Inhoud gepost, gelinkt aan, overgedragen aan, of anderszins toegankelijk of beschikbaar gemaakt via de website.

Inhoud die u verstrekt aan de map Nu-age.eu

U mag alleen inhoud indienen bij de directory die u mag indienen. Dit betekent dat u alleen inhoud kunt indienen die u zelf hebt gemaakt of dat u het recht hebt gekregen om deze in te dienen en dat deze consistent is met de gebruiksvoorwaarden en inzending.

Inhoud die inbreuk maakt op de rechten van een derde partij (bijvoorbeeld inhoud die wordt gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteursrechthebbende) mag niet worden ingediend bij de Directory. U verklaart, garandeert en stemt er volledig mee in dat geen Content van welke aard dan ook die door u wordt ingediend, toegevoegd, gepost of op een andere manier wordt gedeeld, in strijd is met of inbreuk maakt op de rechten van derden, inclusief auteursrecht, privacy, handelsmerken of eigendomsrechten. Bovendien mag de inhoud geen smadelijk, lasterlijk of anderszins onwettig materiaal bevatten. Geen pornografisch of seksueel suggestief materiaal is toegestaan ​​in de directory.

Vermelding in de map Nu-age.eu

We behouden ons het recht voor om alleen het bedrijf te vermelden dat we goedkeuren. Dit betekent dat deze gebeurtenis, als u voor een vermelding betaalt, niet wordt toegevoegd of in de directory wordt vermeld. Lijsten moeten gebaseerd zijn op Canada en worden goedgekeurd door onze redactie om vermeld te worden.

De plannen die op de pagina worden vermeld en de functies daarin kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Als het aanbod verandert binnen een abonnementsperiode, wordt u automatisch geconverteerd naar het nieuwe plan respectievelijk of wordt standaard het gratis plan gebruikt als u na het verstrijken ervan niet verlengt.

De Nu-age.eudirectory kan, maar is niet verplicht, de gratis inzendingen beoordelen en mag (zonder kennisgeving) verwijderen of verwijderen naar eigen goeddunken dat de Directory bepaalt dat deze in strijd is met de Voorwaarden of die aanstootgevend, illegaal of dat kan zijn. kan de rechten van anderen schenden.

U erkent en gaat ermee akkoord dat u zelf verantwoordelijk bent voor het maken van back-upkopieën en het vervangen van Inhoud die u in de Directory plaatst. U kunt te allen tijde verzoeken om de verwijdering van uw Inhoud uit de Directory en de Nu-age.eudirectory neemt redelijke stappen om dergelijke Content te verwijderen.

Afwijzing van garanties.

Voor zover maximaal toegestaan ​​door de van toepassing zijnde wet, biedt de nu-age.eudirectory de directory as-is aan en geeft geen enkele garantie of verklaring van welke aard dan ook met betrekking tot de directory, uitdrukkelijk, impliciet, wettelijk of anderszins, inclusief, zonder beperking, garanties van titel, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk.

De nu-age.eudirectory garandeert niet dat de functies of inhoud op de website ononderbroken of vrij van fouten zullen zijn, dat defecten zullen worden gecorrigeerd of dat nu-age.euservers vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten.
De nu-age.eudirectory geeft geen garantie of doet geen enkele uitspraak over het gebruik of het resultaat van het gebruik van de inhoud in termen van nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of anderszins bruikbaarheid van de inhoud.

Beperking van de aansprakelijkheid.

Behalve voor zover vereist door a toepasbare wet en dan alleen in die mate, zullen de nuchterechter, zijn werknemers, functionarissen, directeuren, eigenaars, investeerders, gelieerde partijen of agenten (“de nu-age.echtirectory-partijen”) niet aansprakelijk zijn enige juridische theorie voor enige incidentele, directe, indirecte, feitelijke, punitieve, gevolg-, voorbeeld- of andere schade, inclusief maar niet beperkt tot inkomstenderving of inkomstenderving, gederfde winst, pijn en lijden, emotionele stress, kosten en verwijdering van de aanbieding, of andere schade geleden of opgelopen door u of een derde partij die zich voordoet in verband met het gebruik, de vermeldingen, de inhoud van de website (of de beëindiging van een vermelding of verwijdering van inhoud om welke reden dan ook), zelfs als het de nu-age.eudirectory partijen zijn op de hoogte gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade.

We streven naar een veilige plek voor Canadezen om fitness-, wellness-, gezondheids- en geluksoplossingen te vinden. De nu-age.echtirectory-partijen zijn op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige inhoud die op de website wordt geplaatst (inclusief claims van inbreuk met betrekking tot inhoud die op de websites of diensten wordt gepost, voor het gedrag van derden op de websites, of voor uw gebruik van de websites en services in verband met de services of anderszins gerelateerd aan de directory en website.

Vrijwaring voor schending van gebruiksvoorwaarden.

U gaat ermee akkoord de The Nu-age.eu Directory-partijen schadeloos te stellen en schadeloos te stellen voor alle verliezen, uitgaven, schade en kosten, inclusief maar niet beperkt tot redelijke honoraria van advocaten, die direct of indirect voortvloeien uit uw schending van de Voorwaarden voor gebruik van deze website. U stemt er ook mee in om de The Nu-age.eudirectory-partijen schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen alle claims van derden die voortkomen uit uw gebruik van een van de websites of diensten en de inhoud die u beschikbaar stelt in de directory door betekent, inclusief maar niet beperkt tot een posting, een link, verwijzing naar Content of anderszins.
In het geval dat we een klacht ontvangen over inhoud die aan de Directory is toegevoegd en die de gebruiksvoorwaarden schendt, wordt deze onmiddellijk verwijderd zonder kennisgeving aan de gebruiker die deze heeft toegevoegd.

We respecteren de privacy van al onze websitebezoekers en alle informatie die we verzamelen, wordt alleen gebruikt om ons te helpen bij het gebruik van de directory.
Wanneer u lid wordt van de Directory, geeft u persoonlijke informatie om een ​​account aan te maken en een wachtwoord en zowel persoonlijk als zakelijk profiel op te stellen. We gebruiken die persoonlijke informatie om uw account in te stellen en te onderhouden en om contact met u op te nemen over leads en andere communicatie die relevant is voor uw bedrijfsvermelding en de directory.

Onze webserver verzamelt standaardgegevens automatisch: IP-adressen, verwijzende pagina’s en ook bezochte pagina’s. Het verzamelt uw e-mailadres niet, tenzij u het verstrekt als onderdeel van uw zakelijke of persoonlijke profiel. Deze informatie wordt dan alleen intern gebruikt om ons te helpen onze website beter te targeten en aan uw behoeften te voldoen.

Wij zullen onze gebruikerslijst nooit willens en wetens verkopen, verhuren of delen met om het even welke andere zakelijke partij.
De Nu-age.eu Directory behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid op elk moment te wijzigen.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we deze verzamelen
https://noobfactory.to/ available for sale on our website are the best replicas you can find online as they are first copy watches.merchants tirelessly dedicated to the creation of basketballjersey.ru for sale in usa.artisans of cheap fakerolex is under $53 have exquisite skills.www.pt-watchesbuy.com for men and women is 1 : 1 in switzerland.we supply cheap vapeshops for women and men.best tag heuer fake for sale focused upon the creation of ultra-thin automatic locations.www.cottoncandyvape.com are the perfect mix between italian design and swiss technology at the service of the passion for the sea.the best https://www.hermesreplica.ru in the world comes with a fashionable and various attitude a single.https://fendi.to/ online.