Политика за поверителност

Моля, прочетете внимателно всички условия и нашата политика за поверителност.
Тези условия за ползване и аукционното споразумение (това споразумение) съдържат общи условия, при които можете да отворите и използвате уебсайта (каталог) на Nu-age.eu.
Достъпвайки и използвайки този сайт и / или неговите услуги, вие потвърждавате, че приемате условията на това Споразумение. Ако не приемете тези условия, не можете да отворите или използвате каталога.

Промени в наредбите

От време на време Каталогът на Nu-age.eu може да променя, изтрива, добавя (включително, без ограничение, Допълнителни условия) или да променя Условията и Политиката за поверителност и си запазва правото да направи това по своя преценка. Препоръчваме периодично да променяте условията за включване в списъка и използването на уебсайта. Продължителното използване на уебсайта или услугата след нови и / или променени условия означава, че сте прочели, разбрали и се съгласили с тези условия.

Отговорност за съдържанието

Вие разбирате, че всички материали, данни и информация, като например файлове с данни, текст, снимки, видеоклипове или други изображения (наричани общо „Съдържание“), до които може да имате достъп, под или под единствената отговорност на лицето, от което произхожда това съдържание.

Потребителят признава, че Каталогът Nu-age.eu не дава никакви гаранции по отношение на Съдържанието, включително, без ограничение, точността и качеството на Съдържанието, предоставено от потребителите на уебсайта.

Въпреки че проверяваме вашите заявления и промени за точност и уместност, разбирате и приемате това с този сайт, може да бъдете изложени на обидно, нецензурно или обидно съдържание. При никакви обстоятелства Nu-age.eudirectory не носи отговорност за всяко Съдържание, включително, но не само: Нарушение на съдържанието, грешки или пропуски в Съдържанието и за всяка загуба или щета, претърпяна в резултат на използване на публикувано, комбинирано съдържание, прехвърлени или предоставени по друг начин или предоставени чрез уебсайта.

Съдържание, което споделяте в папката Nu-age.eu

Можете да качвате съдържание само в директория, която можете да качвате. Това означава, че можете да качвате само съдържание, което сте създали сами или че имате право да го качвате и че то отговаря на условията за ползване и качване.

Съдържание, което нарушава правата на трети страни (например съдържание, което се използва без изричното съгласие на собственика на авторските права) не може да бъде качено в каталога. Вие представлявате, гарантирате и напълно се съгласявате, че всяко съдържание от какъвто и да е вид, което е качено, добавено, публикувано или по друг начин предоставено от вас, противоречи на правата на трети страни, включително авторски права, поверителност, търговски марки или права на собственост предразсъдъци. Освен това съдържанието може да не съдържа клеветнически, клеветнически или други незаконни материали. Никакви порнографски или сексуално внушаващи материали не могат да бъдат поставени в каталога.

Вписване в папката Nu-age.eu

Запазваме си правото да посочим само фирмата, която одобряваме. Това означава, че ако платите за вход, събитието няма да бъде добавено или посочено в каталога. Писмата трябва да са базирани в Канада и одобрени от нашите редактори.

Изброените на сайта планове и техните функции подлежат на промяна без предизвестие. Ако офертата се промени през периода на абонамента, вие ще бъдете автоматично преобразувани в нов абонамент или безплатният абонамент ще бъде използван като стандарт, ако не го подновите, след като изтече.

Nu-age.eudirectory може, но не е длъжен да преглежда безплатни заявки и може (без предизвестие) да премахва или премахва по свое усмотрение, че директорията установи, че нарушава Условията или може да бъде обидно, незаконно или може. може да наруши правата на другите.

Вие потвърждавате и приемате, че сте отговорни за архивирането и подмяната на всяко съдържание, поставено в директорията. Можете да поискате вашето съдържание да бъде премахнато от каталога по всяко време и директория Nu-age.eudirect ще предприеме разумни стъпки за премахване на такова съдържание.

Отказ от гаранция

Доколкото е разрешено от приложимото законодателство, nu-age.eudirectory предоставя каталога в състоянието, в което се намира, и не дава никакви гаранции или обяснения по отношение на каталога, изрични, мълчаливи, правни или други, включително без ограничения гаранции за собственост, продаваемост, годност за определена цел или цялост.

Nu-age.eudirectory не гарантира, че функциите или съдържанието на сайта ще бъдат непрекъснати или без грешки, че дефектите ще бъдат премахнати или че сървърите на nu-age.eu не съдържат вируси или други вредни компоненти.
Nu-age.eudirectory не дава никакви гаранции и не представя никакви представи относно използването или резултата от използването на съдържанието по отношение на точността, надеждността или друга полезност на съдържанието.

Ограничаване на отговорността

С изключение на степента, изисквана от приложимото законодателство, и само в тази степен трезв съдия, неговите служители, длъжностни лица, директори, собственици, инвеститори, филиали или агенти („nu-age.echtirectory страници“) не носят отговорност за случайна теория, преки, косвени, действителни, наказателни, последващи, примерни или други щети, включително, но не само, загуба на доходи или загуба на доход, загубена печалба, болка и страдание, емоционален стрес, разходи и отстраняване на офертата или други щети, претърпени или претърпени от вас или лице трети страни, които се появяват във връзка с използването, изявленията, съдържанието на уебсайта (или прекратяването на списъка или изтриването на съдържание по каквато и да е причина), дори ако това е страниците на средна възраст са били уведомени за възможността за такава вреда.

Ние се стремим към безопасно място за канадците да намерят решения за фитнес, уелнес, здраве и щастие. Десните уебсайтове по никакъв начин не носят отговорност за съдържанието, публикувано на уебсайта (включително искове за нарушаване на съдържание, публикувано на уебсайтове или услуги, за поведението на трети страни на уебсайта). уебсайтове или да използвате сайтове и услуги във връзка с услуги или свързани по друг начин с указателя и сайта.

Изключване на отговорност за нарушаване на условията за ползване

Вие се съгласявате да обезщетите и обезщетете на страниците на каталога на Nu-age.eu за всички загуби, разходи, щети и разходи, включително, но не само разумни юридически такси, произтичащи пряко или косвено от вашето нарушение на условията за ползване на този уебсайт. Вие също се съгласявате да защитите и защитете страниците на Nu-age.eudirectory срещу всякакви претенции на трети страни, произтичащи от използването на който и да е уебсайт или услуга и съдържание, предоставени в каталога от, включително, но не само, публикация, връзка, препратка към съдържание или друго.
Ако получите оплакване относно съдържание, добавено в каталога и нарушава условията за ползване, то ще бъде незабавно премахнато, без да се уведомява потребителят, който го е добавил.

Ние уважаваме поверителността на всички посетители на нашия уебсайт и цялата информация, която събираме, се използва само за да ви помогне да използвате каталога.
Като се присъедините към каталога, Вие предоставяте лични данни за създаване на акаунт и парола, както и личен и бизнес профил. Ние използваме тези лични данни, за да създадем и поддържаме вашия акаунт и да се свържем с вас относно потенциални клиенти и други комуникации, които са от значение за вашия бизнес списък и директория.

Нашият уеб сървър автоматично събира стандартни данни: IP адреси, референтни страници, както и посетени страници. Той няма да събере имейл адреса ви, освен ако не го предоставите като част от вашия бизнес или личен профил. След това тази информация се използва само вътрешно, за да ни помогне по-добре да насочим нашия уебсайт и да отговорим на вашите нужди.

Ние никога не съзнателно продаваме, наемаме или споделяме нашия списък с други бизнес субекти.
Каталогът Nu-age.eu си запазва правото да променя настоящата Политика за поверителност по всяко време.

Какви лични данни събираме и защо ги събираме